1. Home
  2. /
  3. Terms & Conditions

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στο www.nayiana.com
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

Το Nayiana Children Wear & Christening είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που πωλεί προϊόντα και υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου, το οποίο εδρεύει στην Αγίας Ζώνης 64, 3090, Λεμεσός, Κύπρος.

Εκπροσωπείται νόμιμα από τη Nayiana Trading Limited (εφεξής συντομογραφία ως «η Εταιρεία»).

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση του καταστήματος που βρίσκεται στην παραπάνω διεύθυνση web.

Οποιοσδήποτε χρήστης εισέρχεται και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του καταστήματος οφείλει να συμφωνήσει και να αποδεχτεί τους όρους χωρίς εξαίρεση. Εάν κάποιος δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, θα πρέπει να μην κάνει καμία χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και να αποφύγει οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό.

Όροι χρήσης – αλλαγές

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα κατά βούληση, όταν είναι απαραίτητο. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή στις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας μετά από μια τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή από τους επισκέπτες που επισκέπτονται τους χρήστες αυτών των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Αποποίηση

Η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιουδήποτε είδους ζημία που μπορεί να προκύψει από την εκτέλεση των παραγγελιών ή την πιθανή καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιονδήποτε λόγο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά θα ενημερώσει τους πελάτες το συντομότερο δυνατό για τη μη διαθεσιμότητα. Τα προϊόντα διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας «ως έχουν» και παρέχει το περιεχόμενο (περιγραφές, τίτλοι, φωτογραφίες). Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για αστικές ή ποινικές κυρώσεις για οποιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος του χρήστη ή από τρίτο λόγο που έχει οποιαδήποτε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του ιστότοπου και την παροχή σχετικών προϊόντων μέσω αυτού.

Η Εταιρεία απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της για κάθε είδους καθυστέρηση σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων.
Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για κακή χρήση του προϊόντος από τον πελάτη.
Τα προϊόντα που παρέχονται από την εταιρεία μας συνήθως καλύπτονται από την αποκλειστική εγγύηση και τους όρους του κατασκευαστή, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο εγχειρίδιο χρήσης ή στους γενικούς όρους πώλησης του κατασκευαστή.

Προσωπικά δεδομένα χρήστη

Κατά την εγγραφή σας στο www.nayiana.com, θα σας ζητηθούν ορισμένα προσωπικά στοιχεία όπως: όνομα, επώνυμο, χώρα, επαρχία πόλη, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) κ.λπ.

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και κάθε είδους δεδομένα από τις συναλλαγές με το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες που παρέχουν τα δεδομένα τους, ώστε να πραγματοποιούνται συναλλαγές, συμφωνούν και αποδέχονται την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της συναλλαγής, καθώς και τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων στο προσωπικό της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν θα δώσει ποτέ πληροφορίες πελατών ή/και στοιχεία συναλλαγής, εκτός εάν έχει γραπτή εξουσιοδότηση από αυτούς ή λόγω δικαστικής απόφασης ή άλλης δημόσιας αρχής. Το σύνολο των εγγράφων και των ηλεκτρονικών δεδομένων που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των μερών μιας πώλησης θα κατέχει η Εταιρεία. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εάν το επιθυμεί.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, η Nayiana Children Ware & Christening δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί από τη χρήση των υπηρεσιών web, των επιλογών και του περιεχομένου του nayiana.com

Για να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, το www.nayiana.com χρησιμοποιεί τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL 256 bit.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (V.A.T.)

Οι πελάτες μας είναι υπόχρεοι στον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στην Κύπρο (σήμερα ανέρχεται σε 19%).

Ο ΦΠΑ δεν ισχύει για αγορές από μη κυπριακές εταιρείες της ΕΕ που διαθέτουν V.A.T. για το εμπόριο. Αυτό το είδος V.A.T. πρέπει να αναφέρεται κατά την υποβολή της παραγγελίας.
To ΦΠΑ 19% συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

 

Επιστροφές προϊόντων και άρνηση

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων από την εταιρεία μας. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή.

Επιστροφές παραγγελιών γίνονται δεκτές εάν τα προϊόντα που επιστράφηκαν από τον πελάτη δεν έχουν ανοιχτεί και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Επίσης τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο.Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων.Επιστροφές χρημάτων γίνονται ΜΟΝΟ στην περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος που έχει ήδη παραγγελθεί.

Πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τα προϊόντα προτού αποδεχτείτε την κατάστασή του και τη συσκευασία του για να εντοπίσετε τυχόν ελαττώματα, όπως σπασμένα εμπορεύματα, λάθος κωδικό προϊόντος ή λάθος τύπο. Μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων δεν αναγνωρίζεται κανένα ελάττωμα ή λάθος.

Αποστολή

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο μεμονωμένος πελάτης κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η εταιρεία συνεργάζεται με εταιρείες ταχυμεταφορών για να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων δωρεάν.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποστολή των προϊόντων στους πελάτες εντός του αναγραφόμενου χρόνου, αλλά σε περίπτωση καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Τυχόν εξωτερικοί σύνδεσμοι που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο δεν υπόκεινται στον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε σχετικό ιστότοπο. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση από την Εταιρεία αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του.

Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτόν από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Εφαρμόσιμος νόμος

Οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των χρηστών ή πελατών της, η οποία θα περιλαμβάνει την υλοποίηση, εφαρμογή, ερμηνεία, χρήση, προβολή, αντιγραφή αυτού του ιστότοπου ή γενικές σχέσεις των μερών που δημιουργούνται από αυτόν τον ιστότοπο, θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια και το εφαρμοστέο δίκαιο στην Κύπρο.

Λανθασμένη τιμολόγηση προϊόντων

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις εικόνες τιμών ή στα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Ηλεκτρονική κατάθεση παραγγελιών

Οι παραγγελίες σας μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να σημειώσετε το περιεχόμενο της παραγγελίας σας.

Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της σχέσης επισκέπτη-πελάτη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την κακόβουλη παρέμβαση τρίτων.

 

Nayiana